Strona o Bł. Paulinie Marii Jarikot prowadzona w ramach projektu Fundacji Dbam

dni
godzin
minut
sekund

Kolorowe paciorki różańca

Dlaczego różaniec misyjny jest taki kolorowy?

2022-10-21

Różaniec misyjny pragnie nadać naszej modlitwie wymiar uniwersalny, powszechny, ponieważ taki jest Kościół. Otaczamy modlitwą cały świat, gdzie są posłani misjonarze i misjonarki niosący Dobrą Nowinę. Idą wg nakazu Pana Jezusa "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19). A odkąd poznałam "Modlitwę 5 palców" wg papieża Franciszka,  odnoszącą się do każdego człowieka, tak samo modlitwa różańcowa obejmuje najbliższych naszemu sercu, naszych wychowawców i rodziców, naszych królów i rządzących państwami, ludzi chorych słabych i cierpiących z różnych powodów oraz nas samych, ponieważ każdy z nas potrzebuje nawrócenia. 

KOLOR ZIELONY: Modlimy się za  Afrykę, gdzie kolor zielony symbolizuje lasy Afryki, ale przede wszystkim to kolor nadziei dla mieszkańców, cierpiących z powodu chorób, głodu, braku dostępu do edukacji

KOLOR CZERWONY to "Zdrowaś Mario..." za obie Ameryki, południową i północną, a jej kolor oznacza krew męczenników przelaną za wiarę. Kolor czerwony symbolizuje też rdzennych mieszkańców kontynentów, których skóra ma kolor czerwony.

KOLOR BIAŁY to modlitwa za Europę, papieża. Kolor biały to kolor szat Ojca Świętego, kolor czystości i biel szaty chrzcielnej. Z Europy wyruszają misjonarze, aby nieść Dobrą Nowinę.

KOLOR NIEBIESKI jak woda oceanów i mórz opływająca wyspy Oceanii oraz Australię. Woda przypomina chrzest. Modlimy się za nowo ochrzczonych członków Kościoła. 

 

KOLOR ŻÓŁTY więc wspominamy miejsce gdzie Pan Jezus się urodził - AZJĘ i skąd Słowo Boże dotarło aż na krańce ziemi. Wschód, gdzie witamy nowy dzień, gdzie słońce opromienia ciepłem tak modlitwa dotyka naszego serca.

AKTUALNOŚCI