Strona o Bł. Paulinie Marii Jarikot prowadzona w ramach projektu Fundacji Dbam

dni
godzin
minut
sekund

Modlitwa do bł. Pauliny Jaricot

Do odmawiania po Beatyfikacji

2022-05-23

Modlitwa do bł. Pauliny Jaricot


Błogosławiona Paulino, z Tobą wielbimy Boga
w Trójcy Świętej Jedynego, w którego oblicze
wpatrujesz się w niebie. On rozpalił twe serce
ogniem miłości. Płonęłaś i zapalałaś innych.
Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg
wzbudził w Kościele dwa wielkie dzieła, jedno
modlitewne – Żywy Różaniec i drugie apostolskie
– Dzieło Rozkrzewiania Wiary.
Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu
do świętości. Niech w każdym sercu rośnie
miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną
wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie,
jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie
swoje siły w jego realizację, aby po ukończeniu
ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym
uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego,
Boga, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

MODLITWA PO BEATYFIKACJI - plik pdf

AKTUALNOŚCI, MODLITWA